آموزش تکلیف برای استاد – قسمت دوم

در این ویدئو خواهید دید: دریافت و نمره دهی به تکلیف آشنایی با امکانات تکلیف

رایگان!

آموزش تکلیف برای استاد – قسمت اول

در این ویدئو خواهید دید: تکثیر تکلیف پیکر بندی تکلیف

رایگان!

حل مشکل دسترسی کلاس آنلاین به میکروفون

در این ویدئو خواهید دید: حل مشکل دسترسی کلاس آنلاین به میکروفون

رایگان!

فراموشی کلمه عبور اساتید

فراموشی کلمه عبور اساتید

رایگان!

شیوه شرکت در کلاس برخط رفع اشکال(اساتید و همکاران)

راهنمای ورود و شرکت در کلاس های برخط رفع اشکال

رایگان!

شیوه شرکت در آزمون برخط

در این ویدئو خواهید دید: نحوه شرکت در آزمون ثبت پاسخ ها مشاهده نتیجه آزمون شرکت مجدد در آزمون

رایگان!

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با مَدرَس(سامانه آموزش برخط)

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با مَدرَس(سامانه آموزش برخط)   در این ویدئو خواهید دید: چگونگی ورود به سامانه مَدرَس چگونگی…

رایگان!

تست پیش نیازها

تست پیش نیازهای لازم برای شرکت در دوره برخط

رایگان!

پیش نیاز نرم افزاری

معرفی پیش نیازهای نرم افزاری لازم برای شرکت در دوره برخط

رایگان!

پیش نیازهای ارتباطی

معرفی پیش نیازهای ارتباطی لازم برای شرکت در دوره برخط

رایگان!

پیش نیازهای سخت افزاری

معرفی پیش نیازهای سخت افزاری لازم برای شرکت در دوره برخط

رایگان!